Wat is Haptotherapie?

Hapto komt van het Griekse woord Haptein, dat zowel letterlijk als gevoelsmatig aanraken betekent. Haptotherapie is dan ook gericht op de gehele mens. Het is een hoofd-, lijf- en hartbenadering die bestaat uit een combinatie van gesprekken, ervaringsoefeningen in de ruimte en werken op de behandelbank. Het is de praktische toepassing van haptonomie, de leer van het gevoelsleven, de mensvisie die gaat over je ontwikkeling als mens in contact met je omgeving.

Aanraking is daarbij wezenlijk. Je wordt letterlijk en gevoelsmatig aangeraakt en bevestigd als mens. Zo kun je contact maken met wat je voelt en hoe je daarmee omgaat. Op respectvolle wijze en in jouw tempo wordt helder wat je werkelijk nodig hebt aan veiligheid en nabijheid, autonomie en afstand, betrokkenheid en verbondenheid. Onbewuste patronen kunnen blijvend worden doorbroken en innerlijke leegte van binnenuit gevuld.

Zo kan de dieperliggende oorzaak van veel lichamelijke en psychische klachten doeltreffend worden aangepakt. Je vindt een gezonde balans tussen voelen, denken en doen. De weg naar jezelf blijkt een reis in wisselwerking met anderen. Je voelt je thuis in je leven.